DDS Sydøstjylland - Målsætninger i forhold S2015

 
Synlighed - DDS vil arbejde for at skydning bliver kendt som en foreningsidræt for alle aldersgrupper, hvor der er tilbud, arrangementer og udviklingsmuligheder til alle niveauer.
DDS Sydøstjylland, vil styrke eksisterende aktiviteter som skaber synlighed på både medlemsforeningerne som landsdelsforeninger, eks. gennem sommerferie aktiviteter i samarbejde med kommuner, Vingstedgames mv. LDF vil opsøge og motivere foreningerne til at tage del i kommunale som DGI arrangementer lokalt. DDS Sydøstjylland vil sikre hjælp til synligheden og tilbyde færdige pakkeløsninger og planer til at løfte lokal synlighed og ikke mindst motivere og hjælpe foreningerne til at få skilte sat op . Derudover vil man fra LDF søge at øge synligheden på skydning som idræt/meditation, og ikke mindst synliggørelse af LDF gennem beklædning mv. 
 
Foreningsudvikling - DDS vil udarbejde værktøjer og redskaber som direkte kan anvendes i foreningerne og tilbyde kompetenceudvikling for frivillige i skytteforeningerne og internt i DDS.
DDS Sydøstjylland, vil opbygge kommunikative databaser på specifikke målgrupper med henblik på direkte mails til interessenterne. LDF vil udarbejde flyers med info om generel hjælp til foreningerne. Derudover lave workshops, lign. nyligt afholdt på kommunikation og træningskulturer. Temaftner med bestemte fokusområder skal prioriteres. DDS Sydøstjylland vil styrke projektkulturen i et bredt fundament for at styrke foreningerne og hjælp til driften i foreningerne. LDF vil tilstræbe at involvere alle og ikke nødvendigvis kun de unge. Har sammenhæng med nedenstående.
 
Rekruttering - DDS vil hjælpe skytteforeningerne med at rekruttere flere frivillige samt gøre det mere attraktivt og relevant at være frivillig.
DDS Sydøstjylland vil fastholde de anerkendende sociale tiltag over for de frivillige gennem sociale arrangementer, heraf hyggespisninger, gratis deltagelse i aktiviteter, kontingent fritagelse mv. Derudover vil LDF hjælpe målrettet nye formænd/bestyrelser i gang. Synliggøre opgaver med henblik på udlicitering til foreningerne. DDS Sydøstjylland vil indføre anerkendelse over for de frivillige gennem udmærkelser/bonuskort og muligheder for betalt videreudvikling
 
DDS vil arbejde for, at skytteforeningernes faciliteter forbedres som ramme for selve aktiviteten og for samvær og fællesskab i foreningerne.
DDS Sydøstjylland vil samle op på det foreningskonsulenten oplever og møder ved foreningsbesøgene. LDF vil iværksætte materialer/foldere omkring generel information med henblik på muligheder for udvikling af faciliteter. LDF vil tillige opsøge og gå i direkte dialog med foreningerne for at hjælpe dem konkret.
 
DDS vil fremtidssikre skydeidrætten ved at inddrage nuværende og kommende udøvere i udviklingen af aktiviteterne og øge deltagelsen i disse.
DDS Sydøstjylland, vil fastholde de nye muligheder gennem virtuelle skydninger (internettet). Derudover søge indflydelse på udvikling og implementering af nye skydeprogrammer gennem test på langdistance, pistol og ikke mindst på kerneaktiviteten, fordybelsen i skydningen. LDF vil sikre at kommende skydeprogrammer er mere action præget men målrettet alle målgrupper som tænker skydning som idræt og deraf udvikling.    
Se herunder hvordan DDS Sydøstjylland vil prøve at fastholde målene for Strategi 2015 i vores handlingsplan.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
DGI Sydøstjylland | Langmarksvej 57 | 8700 Horsens | Tlf.: +45 79404400 | sydoestjylland@dgi.dk